வெடிப்புறப் பேசு

News Tab 6

News

  • முக்கியச் செய்திகள்
  • பேட்டி

மனநல மருத்துவமனையில் தனிநபருக்கு சிகிச்சை கிடைக்குமா?

மனநல மருத்துவமனையில் தனிநபருக்கு சிகிச்சை கிடைக்குமா? ஒரு அம்மா தனக்கு ரொம்ப மனசு சரியில்லை என்றும், அதனால் தூங்கவே முடியவில்லை என்றும் கூறினார். அதன் பின் அதற்காக மனநல மருத்துவமனையில் மருந்து வாங்க வேண்டும், நானே போய் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என

மனிதர்களால் புலன்களை மீறி உணர முடியுமா?

மனிதர்களால் புலன்களை மீறி உணர முடியுமா? கடவுள், பேய், ஜாதகம், ஜோதிடம், ஏவல் , சாமியாடுதல் வரிசையில் பூர்வ ஜன்ம நினைவுகள், ஈ எஸ் பி (Extra Sensory Perception) எனப்படும் வருமுன் அறிதல் போன்றவை மீதும் உள்ள நம்பிக்கை போய்விடும்.

துக்கத்தை அதிகமாக கொண்டாடுகிறோமா?

துக்கத்தை அதிகமாக கொண்டாடுகிறோமா? உயிர்த்தோழியையோ கணவரையோ இழந்து பிரிவாற்றாமையால் தவிப்பவர்களின் பதிவுகளை முகநூலில் நிறையவே பார்க்க நேரிடுகிறது. நேரிலும் எனது மருத்துவமனையிலும் கூட நிறைய பேர் சொந்தங்களை இழந்து நடைபிணமாக வாழ்வதைப் பார்க்கிறேன். ஒரு வயதான தாய் அவரது 40 வயது