வெடிப்புறப் பேசு

காணொளி

முறையான படிப்பு, பயிற்சி இல்லாத “தெரப்பிஸ்ட்”களிடம் எச்சரிக்கை தேவை

முறையான படிப்பு, பயிற்சி இல்லாத “தெரப்பிஸ்ட்”களிடம் எச்சரிக்கை தேவை திருமணமான தம்பதிகள் பார்க்க வந்திருந்தார்கள். குடும்பத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம், கூட்டுக்குடும்பம் என்பதால் இயல்பாக வரக்கூடிய சிக்கல்கள், புரிதலின்மைகள்…

ஓஷோவுடன் இன்று

அணை போல் தேங்கியிருக்கும் அடி மனதின் எண்ணங்கள்….

வயதான அம்மா ஒருத்தரை அழைத்து வந்தார்கள். அவரைப் பார்க்கும் போது அத்தனை பரிதாபமாக இருந்தார். வெளியில் அவரைப் பற்றி கேட்டால் போதும், எல்லாரும் அவரை ரொம்ப நல்லவங்க,…